Υδραυλικός Κανελλόπουλος Βασίλης Πάτρα

6987935149

Υπηρεσίες

Ο υδραυλικός αναλαμβάνει: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Υδρορροές, Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Αποφράξεις, Συντήρηση καυστήρων, Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις, Απόφραξη λεκάνης, Αντιμετώπιση διαρροής

Περιοχές εξυπηρέτησης